Veelgestelde vragen

Er is tegenwoordig veel vergunningsvrij mogelijk echter zal een goede aannemer altijd vragen naar de bouwkundige tekeningen en de constructieberekening/tekening.
Voor een complete nieuwbouwwoning, dakopbouwen, wijzigingen in de voorgevel zijn omgevingsvergunningen benodigd.
Ook is het afhankelijk of er in een gebied gebouwd gaat worden waar nog een welstandscommissie een oordeel dient te geven.
Ook voor wijzigingen aan monumentale panden zal te allen tijde een omgevingsvergunning aangevraagd dienen te worden.

Een goede bouwtekening is onmisbaar bij elk bouwproject, een goede begroting maken zonder tekening of een vergunning aanvragen is gewoon onmogelijk.

Na een vrijblijvende afspraak waarbij u uw wensen aan ons kenbaar maakt en we deze samen hebben besproken zullen we aan de hand van deze afspraak een offerte opstellen voor de benodigde werkzaamheden. Als u akkoord gaat met deze offerte dient een getekend exemplaar retour gezonden te worden. Zodra deze bij ons binnen is zal in goed overleg het werk ingepland gaan worden.

Bij de aankoop van een kavel moet er gelet worden op de breedte en de diepte van het perceel. Past hier de gewenste afmetingen van de woning op binnen de geldende regels van het bestemmingsplan? Welke bestemming heeft het perceel? Mag hierop gebouwd gaan worden?
Veel vragen welke wij graag met u bekijken om te bepalen wat de mogelijkheden op het kavel zijn. Wij denken hier graag in mee.

Afhankelijk van wanneer er gebouwd gaat worden kunnen we bepalen wanneer de aanvraag voor de vergunning ingediend gaat worden.
Voor een reguliere omgevingsvergunningsaanvraag wordt van uit de gemeente 8 weken gerekend ter beoordeling van het plan. Dit mogen ze 1 maal opschorten met 6 weken.

Dan is het tijd om met MOOK bouwkundig teken&adviesbureau rond de tafel te gaan en de wensen te bespreken en kenbaar te maken.
Aan de hand van dit gesprek zullen we een ontwerp gaan maken welke we met u bespreken en daar waar nodig aan zullen passen.
Als u helemaal tevreden bent over het ontwerp zullen de constructieberekeningen en overige berekeningen en tekeningen gemaakt worden ten behoeve van het aanvragen van de omgevingsvergunning

Bij duurzaam bouwen wordt er rekening gehouden met de effecten op het milieu.
Duurzaamheid kan gezocht worden in de materialen die toegepast worden.
Ook laten we dit terug komen in de keuze voor de installaties. Denk bijvoorbeeld aan een warmtepomp en zonnepanelen en de juiste isolatiematerialen zodat er een nul op de meter woning gebouwd kan worden.

Een aantal voorbeelden van duurzaam bouwen en wonen:

  • Verwarmen en koelen met behulp van luchtwarmptepompen
  • Zonnepanelen (PV-panelen)
  • Een zonneboiler
  • Extra isolatie in muren, vloer en dak